Termeni și condiții

Condiţii contractuale de utilizare a portalului Mentat.ro

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEST CONTRACT ÎNAINTEA UTILIZĂRII WEBSITE-ului NOSTRU.
Menţinem în stare de funcţionare acest website ca un serviciu adresat clienţilor noştri şi trebuie să fiţi de acord în totalitate şi să acceptaţi următorii termeni. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste condiţii şi să verificaţi cu regularitate această pagină pentru eventualele modificări.

Acest contract este o înţelegere între Societatea Culturala Nexus-Kogaion, operatorul domeniului şi furnizorul serviciilor conţinute în acest website („Nexus-Kogaion”, „Mentat”, „Mentat.ro”, sau „noi”) şi dumneavoastră sau, dacă este cazul, compania sau altă entitate legală pe care o reprezentaţi (generic: „dumneavoastră” sau „Vizitatorul”, „Clientul”, „Utilizatoru”, „Abonatul”, „Membrul”, „Mentatul” sau „Editorul Virtual”). Înainte de utilizarea serviciilor de la Mentat.ro („Serviciile”) descrise aici, vă rugăm să citiţi acest contract denumit Termeni şi Condiţii de utilizare (generic: „Contract”). Vă recomandăm să citiţi şi documentele: Prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia acestora precum şi Politica de confidenţialitate, care fac parte din acest contract.
Contractul conţine totalitatea termenilor şi condiţiilor care se aplică utilizării de către Dumneavoastră a Serviciilor. Pentru a putea utiliza Serviciile noastre, trebuie să fiţi de acord cu acest contract. Atunci când vă înscrieţi, apăsaţi pe butonul „Sunt de acord” din josul paginii sau selectaţi caseta Sunt de acord. Dacă reprezentaţi o companie sau o altă entitate juridică, înseamnă că aveţi autoritatea legală de a implica acea entitate într-un contract, în acest caz „Dumneavoastră” însemnând partea pe care o reprezentaţi. Dacă nu aveţi această autoritate sau nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest contract, vă rugăm să nu folosiţi Serviciile noastre.

Termenii şi condiţiile acestui contract pot fi modificate în orice moment, fără nici o notificare, prin publicarea conţinutului revizuit pe www.mentat.ro, în pagina specifică, iar Dvs. sunteţi responsabil să urmăriţi versiunea curentă a acestui contract. Continuarea utilizării Serviciilor după publicarea unei versiuni revizuite a contractului constituie o acceptare din partea dvs. a conţinutului revizuit. Dacă nu sunteţi de acord cu versiunea revizuită, puteţi rezilia acest contract informându-ne printr-o scrisoare adresată Societății Culturale Nexus-Kogaion prin formularul din pagina de contact. Contul Dumneavoastră va fi şters, nu inainte ca părţile să-şi îndeplinească obligaţiile restante existente în derulare.

PENTRU A VĂ PUTEA ÎNSCRIE ÎN ACEST WEBSITE, TREBUIE SĂ AVEŢI CEL PUTIN 18 ANI SAU SĂ FIŢI ASISTAT DE CĂTRE UN ADULT LA ÎNSCRIERE.

 • Copyright: Conţinutul articolelor, organizarea, elementele grafice specifice, compilaţiile, traducerile etc. legate de acest website sunt protejate prin mărci înregistrate, mărci comerciale sau drepturi intelectuale. Copierea, redistribuirea, utilizarea sau publicarea în afara acestui website, mai puţin cele conforme cu prevederile din Sectiunea 3, sunt interzise. Prin înscrierea în acest website nu obţineţi drepturi asupra conţinutului, documentelor sau materialelor din acest website. Publicarea de informaţii sau materiale proprii în website nu constituie o renunţare la drepturile dumneavoastră intelectuale asupra materialelor proprii sau asupra acelora pentru care deţineţi eventuale drepturi.
 • Frauda: Devenind membru al acestui website, confirmaţi că informaţiile furnizate în formularul de înscriere sunt corecte şi adevărate şi că acestea se supun condiţiilor stipulate în acest contract şi celor din documentul Prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia acestora. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că  abonamentul dvs. poate fi suspendat sau anulat fără notificare dacă se dovedeşte că informaţiile personale furnizate sunt false sau incomplete, dacă Termenii şi condiţiile de utilizare au fost încălcate sau dacă s-au produs alte abuzuri definite de către Societatea Culturala Nexus-Kogaion. Dacă abonamentul sau înscrierea au fost revocate, Societatea Culturala Nexus-Kogaion îşi rezervă dreptul de a refuza readmiterea sau o nouă înscriere în programul propriu.
 • Drepturi limitate de utilizare. Vizualizarea, tipărirea sau descărcarea de conţinut vă dă dreptul la o utilizare limitată a acestuia, neexclusivă şi doar în interesul dumneavoastră personal şi nu va fi folosit pentru republicare, distribuire, sublicenţiere sau pregătire a unor lucrări derivate sau pentru alte situaţii de acest fel. Nici o parte din conţinut, formularistică sau documentaţie nu poate fi reprodusă sau încorporată într-un sistem de căutare, electronic sau mecanic, altul decât acela pentru uzul dumneavoastră personal.
 • Editare, ştergere şi modificare. Ne rezervăm dreptul să edităm sau să ştergem orice document, informaţie sau alt conţinut care apare în acest website, inclusiv acest document, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.
 • Despăgubiri. Sunteţi de acord să nu cereţi despăgubiri nouă sau părţilor terţe partenere în urma utilizării defectuase a serviciilor noastre şi neînţelegerii acestui contract.
 • Drepturi netransferabile. Dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website şi Serviciile oferite în urma înscrierii sau abonării sunt netransferabile. Parola sau orice alt drept oferit dumneavoastră pentru a accesa anumite informaţii sau documente sunt netransferabile şi oferite doar dumneavoastră pentru propria utilizare.
 • Disclaimer. Sunteţi în mod expres de acord cu faptul că aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord că Societatea Culturala Nexus-Kogaion nu va fi făcută răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube, pierderi de profit, posibilităţi de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau icomensurabile (chiar dacă Societatea Culturala Nexus-Kogaion a fost înainte informată de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: (1) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor portalului; (2) costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute sau mesaje primite sau tranzacţii începute prin sau de pe portalul www.mentat.ro; (3) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră; (4) declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor portalului; sau (5) orice altă problemă legata de serviciile website-ului.
 • Limitarea responsabilităţii. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de catre viruşii (sau orice alt script, program dăunător, etc.) care pot fi preluaţi din comunicarea electronică cu noi (inclusiv prin accesarea website-ului). NU VOM PUTEA FI TRAŞI LA RĂSPUNDERE PENTRU NICI O PAGUBĂ INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU CIRCUMSTANŢIALĂ DE NICI UN FEL CARE POATE REZULTA DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII ACESTUI WEBSITE. Răspunderea maximă pe care o putem avea faţă de dumneavoastră este echivalentă cu preţul pe care l-aţi plătit la un moment dat pentru a accesa produsele şi serviciile noastre.
 • Utilizarea informaţiilor. Ne rezervăm dreptul, iar dumneavoastră ne autorizaţi să folosim, pentru toate scopurile pentru care a fost construit acest website, informaţiile pe care ni le-aţi furnizat, în totalitatea lor, în modul prevăzut şi limitat de către Politica de Confidenţialitate.
 • Servicii de la terţe părţi. Considerăm că aţi înţeles faptul că noi nu operăm sau controlăm produsele şi serviciile oferite de către terţe părţi. Terţele părţi sunt responsabile pentru toate aspectele privind procesul de comandă, îndeplinirea sarcinilor asumate, facturarea şi relaţia cu clienţii, dacă aţi accesat produse sau servicii oferite de către aceştia. Noi nu suntem şi nu putem fi consideraţi, în nici o conjunctură, ca parte în tranzacţiile şi înţelegerile încheiate între dumneavoastră şi aceste terţe părţi. SUNTEŢI DE ACORD CU FAPTUL CĂ UTILIZAREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR TERŢELOR PĂRŢI (PE CARE LE VEŢI ACCESA DIN ŞI PRIN INTERMEDIUL ACESTUI WEBSITE ŞI AL SERVICIILOR ŞI PRODUSELOR OFERITE DUMNEAVOASTRĂ DE CĂTRE NOI) SE VA FACE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC ŞI FĂRĂ NICI O GARANŢIE.
 • Politici de la terţe părţi. Orice regulă, politică (inclusiv politica de confidenţialitate) precum şi reguli de accesare privind terţe părţi vi se vor aplica atunci când navigaţi pe aceste website-uri. Suntem independenţi faţă de aceste terţe părţi (în afara situaţiei când nu se stipulează altceva) şi sunteţi responsabili de informaţiile pe care le furnizaţi acestora. Nici o parte nu are autoritatea de a face declaraţii una în numele celeilalte.
 • Politica de confidenţialitate. Politica de confidenţialitate, care poate fi şi ea modificată din timp în timp, este parte a acestui contract.
 • Plăţi. Garantaţi faptul că, în momentul în care cumpăraţi un produs sau un serviciu utilizând mijloacele de plată online, informaţiile pe care le furnizaţi sunt reale, corecte şi complete şi că sunteţi persoana deţinătoare a mijlocului de plata ales. Plăţile electronice sunt procesate de către operatori certificaţi, aleşi cu grijă, dar nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate în numele lor. Vă recomandăm să citiţi Condiţiile de utilizare ale serviciilor respective înainte de a face orice tip de plată.
 • Informaţii speciale. Acest website poate conţine declaraţii şi afirmaţii privind operaţiile, prospectările şi strategiile noastre precum şi ipoteze privind condiţii financiare diverse, previziuni privind performanţele economice şi situaţia pietei de profil precum şi estimări ale cererii produselor noastre pe piaţă ori intenţii, planuri şi obiective viitoare. Aceste afirmaţii se bazează pe ipoteze de lucru şi estimări care sunt supuse incertitudinii, multe fiind dincolo de controlul nostru. Atunci când folosim cuvinte precum „anticipare”, „aşteptări”, „convingere” „estimare”, „plan”, „intenţie”, „explorare” precum şi alte cuvinte similare, nu facem decât să încercăm să previzionăm o situaţie. Informaţiile conţinute în acest website nu constituie o ofertă sau o solicitare de ofertă cu scopul de a vinde previziuni. Nici o afirmaţie sau informaţie conţinută în acest website nu poate şi nu trebuie să fie folosită în documente informative sau în previziuni oficiale şi nu trebuie să constituie baza nici unui demers juridic.
 • Linkuri către alte website-uri. Acest website conţine legături către alte website-uri (link-uri). Nu suntem responsabili pentru conţinutul, acurateţea sau opiniile exprimate în aceste website-uri, acestea nefiind verificate, monitorizate sau studiate pentru corectitudinea sau acurateţea informaţiilor furnizate. Includerea unui link către aceste website-uri nu înseamnă şi că ne asumăm sau aprobăm continutul lor. Dacă decideti să părăsiţi www.mentat.ro şi să accesaţi aceste website-uri, o faceţi pe propriul risc.
 • Conţinut adăugat de către clienţi/vizitatori/membri/abonaţi. Toate sugestiile, ideile, notele, conceptele şi alte informaţii pe care ni le-aţi putea trimite din când în când (generic: „Conţinut adăugat”) vor trebui considerate parte a acestui website şi vor întra sub incidenta prevederilor acestui Contract, fără nici o obligaţie de plată sau confidenţialitate din partea noastră.
 • Rambursarea taxei de acces. Datorită naturii serviciilor acestui website, Societatea Culturala Nexus-Kogaion are o politică strictă de returnare a taxei de acces. În situaţia în care, din motive neimputabile Societatea Culturala Nexus-Kogaion şi descrise în capitolul „Riscuri de needitare” din Regulamentul de editare, realizarea serviciului de editare nu mai este posibilă, taxa de acces va fi returnată plătitorului. Rambursarea se va face prin cea mai ieftina metodă (online sau prin mandat poştal), în lei la cursul la care a fost plătită şi nu va include taxele de prelucrare a plăţii şi comisioanele de transfer. Această opţiune este disponibilă doar membrilor din cadrul sistemului de editare virtuală.
 • Aspecte juridice. Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conţinutului sau sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislaţia româna în vigoare.
  Cadrul şi condiţiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteţi de acord sa recitiţi această secţiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada ca aţi fost de acord cu aceste schimbări.
 • Verificarea informaţiilor de membru:  Societatea Culturala Nexus-Kogaion îşi rezervă dreptul de a contacta un membru prin e-mail  sau telefonic pentru verificarea acurateţei informaţiilor din cont (inclusiv numele sau adresa) care sunt necesare furnizării serviciilor solicitate de către acesta.